Wednesday, January 4, 2012

Zhvillohen zgjedhjet e antareve te ri ne Xhamine e Pukes


Me date 29 korrik 2011 ne Xhamine e re te qytetit Puke u zhvilluan zgjedhjet e antareve te ri te Keshillit te Xhamise se re te qytetit Pukes. 
Filliminsh u zgjodh komisioni i perbere nga Ali Guri dhe Admir Pemaj. Me pas u hodhen ne propozim 7 besimtare per antare te keshillit te Xhamise se re te qytetit Puke. Pas votimit antaret e ri te Keshillit te Xhamise se re Puke jane:
1. Ali Guri ( Muezin)
2. Halit Ringaj (Antar)
3. Ylli Hadroi (Antar)
4. Binak Alia (Antar)
5. Sadetin Laci (Antare)
Me pas keshilli i Xhamise se qytetit Puke percaktoi edhe komisionin e arkes se xhamise Puke i perbere nga: Ali Guri, Halit Ringaj dhe Sadetin Laci. Me pas Keshilli i Xhamise se re te qytetit Puke zgjodhi Halit Ringaj si antare te Keshillit te Myftinise se rrethit Puke.
Me pas Myftiu i rrethit Puke mori pelqimin e xhematit te Xhamise Puke per disa antare te Keshillit te Myftinise Puke ku permendi: 
1. Arber Hoxha 2. Xhemal Meci  3. Afrim Laci 4. Ylli Hadroi 5. Hasan Laci
Me pas u informua xhemati edhe per antaret e tjere te Keshillit te Myftinise Puke  te zgjedhur neper rreth ku permendi:
1. Basri Selimaj ( Fush-Arres)
2. Besnik Lluka  ( Rrape)
3. Mustaf Arifi ( Kryezi)

No comments:

Post a Comment

Xhamit e Pukes

Note: Only a member of this blog may post a comment.