Xhamia Puke

Pamje e qytetit te Pukes dhe te xhamise se saj nga lart. (Gusht 2017)

 Minarja e Xhamise se re te qytetit te Pukes, viti 2017
Nga falja e Fiter Bajramit ne xhamin e Pukes 25.6.2017 Ne hutbe Myftiu Gezim Kopani 


Nga falja e Fiter Bajramit ne xhamin e Pukes 25.6.2017 Janar 2017
Janar 2017

 Xhamia e Pukes ne muajin Ramazan 2016
  Nga falja e xhumase se fundit e muajit Ramazan 2016
  Nga falja e xhumase se fundit e muajit Ramazan 2016
  Nga falja e xhumase se fundit e muajit Ramazan 2016
 Nga falja e xhumase se fundit e muajit Ramazan 2016
  Nga falja e xhumase se fundit e muajit Ramazan 2016

  Nga falja e xhumase se fundit e muajit Ramazan 2016
 Nga falja e xhumase se fundit e muajit Ramazan 2016
 Nga falja e xhumase se fundit e muajit Ramazan 2016
 Xhamia Puke 03.06.2016
 Xhamia Puke 03.06.2016
Nga falja e Namazit te Xhumase ne Xhamine  Re Puke 15.04.2016

No comments:

Post a Comment

Xhamit e Pukes

Note: Only a member of this blog may post a comment.