Wednesday, January 4, 2012

Myftinia Puke, Aplikon per leje ne KKRT Fush-Arres per Xhamine e Fush-Arresit


Sot me date 09 shtator 2011 Myftinia e rrethit Puke ka aplikuar prane Bashkise Fush-Arres per te marr leje per rikonstruksionin e Xhamise se Fush-Arresit.
Bashkengjitur kesaj kerkese Myftinia e rrethit Puke ka derguar te gjithe dokumentacionin perkates si:
1.Kerkese nr. 1
2.Kerkese nr.3
3. Lidhje e objektit nr.3/1 bashkangjitur edhe formulari nr.11.
4. Plan vendosja e objektit, ortofoto.
5. Certifikata e vertetimit te pronesise, pemtore + truall.
6.Harta treguese e regjistrimit.
7.Projketi i Xhamise.
8.Preventivi.
9. Licensa e ingjinierit qe ka hartuar projektin dhe preventivin e Xhamise.
10. Dokumentacionet e firmes qe do ta zbatoje projektin.
11. Dosja e dorzuar ne Bashkine Fush-Arres permban 43 faqe.

No comments:

Post a Comment

Xhamit e Pukes

Note: Only a member of this blog may post a comment.