Friday, June 1, 2012

Prefektura e Qarkut Shkoder grup pune per Xhamin e Fush-Arrezit.

Me kekese te Myftinise se rrethit Puke si dhe me kerkese te Myftinise Shkoder mbi problemet e Xhamise se Fush-Arrezit, Prefektja e Qarkut Shkoder ka zhvilluar me date 1 qeshor 2012 nje mbledhje per kete ceshtje.

Ne kete mbledhje moren pjese: Prefektja e Qarkut Shkoder zj.Voldana Ademi, Myftiu i rrethit Puke imam Gezim Kopani, perfaqsuesit e Myftinise Shkoder z.Arben Halloni dhe z.Blendi Alushi, N/Prefekti i rrethit Puke z.Martin Markdodaj, N/Kryetari i Keshillit te Qarkut Shkoder z.Ferit Ringaj, Kryetari i Bashkise Fush-Arrez z.Alfred Qafa, Kryekomisari i Policise se rrethit Puke z. Ridvan Bushati.
Pasi u diskutua mbi problemet e daluara ne lidhje me Xhamine e Fush-Arrezit Prefektja e Qarkut Shkoder vendosi ngritjen e nje grupi pune i perbere nga: N/Prefekti i rrethit Puke z.Martin Markdodaj, Myftiu i Pukes im.Gezim Kopani, N/Kryetari i Keshillit te Qarkut Shkoder z.Ferit Ringaj, Kryetari i Bashkise Fush-Arrez z.Alfred Qafa si dhe Famullitari i Fush-Arrezit z.Andreas Walterman. Ky grup pune do punoje sebashku me qellimin e shurjes se problemeve, gje e cila do bej te mundur ndertimin e Xhamise se Fush-Arrezit ne lagjen Dedaj.

No comments:

Post a Comment

Xhamit e Pukes

Note: Only a member of this blog may post a comment.