Saturday, March 25, 2017

Nxenesit e Mejtepeve te Fushe Arrezit, Qerret dhe Iballes ne Xhamin e Pukes

Vizita e nxenesve te Mejtepeve te Fushe Arrezit, xhamise Qerret dhe xhamise Iballe ne xhamin e qytetit te Pukes. Fotografi e grupit te vajzave (Xhamia Puke 24 mars 2017)

No comments:

Post a Comment

Xhamit e Pukes

Note: Only a member of this blog may post a comment.