Sunday, December 23, 2012

Bashkesia Islame e Kosoves,publikon faqen e Myftinise Puke

Bashkesia Islame e Kosoves ne faqen zyrtare te saj nder faqet qe publikon, ka publikuar edhe faqen e Myftinise se rrethit Puke.
Ky publikim eshte bere pas kerkeses se Myftinise se rrethit Puke drejtuar portalit te http://bislame.net/ . Faqja e Myftinise se rrethit Pukes eshte e publikuar ne faqen e Komunitetit Mysliman si dhe ne disa forume.
Stafi i Myftinise se rrethit Puke falenderon BIK-un per kete publikim qe i ben faqes sone ne portalin e http://bislame.net/ .


No comments:

Post a Comment

Xhamit e Pukes

Note: Only a member of this blog may post a comment.