Monday, November 2, 2015

Kubeja dhe njera nga minaret e Xhamise Qerret, Puke

Fotografi e re nga xhamia e fshatit Qerret Puke.
(31.10.2015)

No comments:

Post a Comment

Xhamit e Pukes

Note: Only a member of this blog may post a comment.