Friday, February 15, 2013

Hartohen projekte te ndryshme per permisimin e sherbimit fetare ne Puke.

Ne kuader te permisimit te sherbimeve fetare ne rrethin e Pukes Myftinia e rrethit Puke harton disa projekte afat mesme dhe afat gjata.

Ne kete kuader Myftinia e rrethit Puke se bashku me Keshillin e Myftinise se rrethit Puke nder te tjera ka hartuar keto projekte afat mesme:


1. Trajnime te ndryshme te besimtareve mysliman mbi disa rite fetare.

    -Ritet islame ne rastet e fejesave dhe martesave.
    -Ritet fetare ne rastet mortore.
    -Te ndryshme.
 
2. Trajnime te ndryshme mbi rritjen e sherbimeve fetare ne rrethin e Pukes.

    -Trajnime per myezin.
    -Trajnime per imam.
    -Trajnime per vaiz.
    -Te ndryshme.

3. Arsimimin e rinise Pukjane me kulturen Islame .

    -Kurse fetare per djem (grup mosha te ndryshme)
    -Kurse fetare per vajza (grup mosha te ndryshme)
    -Studime ne Medreset e Komunitetit Mysliman qe ndodhen ne Shqiperi.
    -Studime islame ne Universitetin Beder si dhe ne Universitet e Turqise.

4. Rehabilitimi i Xhamiave ne rrethin e Pukes.

   -Restaurime ne Xhamine e re te Pukes.
   -Rindertimi i Xhamise se vjeter Koderhani.
   -Restaurime ne Xhamin e fshatit Iballe.
   -Zbukurimi i brendshem i Xhamise se re Puke.
   -Zbukurimi i brendshem i  Xhamise se fshatit Qerret.
   -Rehabilitimi i ambjenteve te xhamise se re Puke, Xhamise se Koderhanit, Xhamise se fshatit Qerret etj.

     Keto jane disa nga projektet qe Myftinia e rrethit Puke me mbeshtetjen e Komunitetit Mysliman te Shqiperise mendon qe ti zhvilloj ne te ardhmen.
     Rendesi te vecante i kushtohet  arsimimin e rinise Pukjane mbi ritet dhe kulturen islame duke hapur kurse dhe trajnime te ndryshme.
       Gjithashtu e rendesishme eshte trajnimi i disa te rive per te qene te afte per te kryer detyren e myezinit dhe imamit.
      Aktualisht ne rrethin e Pukes jane te hapur dy qendra ku rinia Pukjane marr mesime fetare. Fal ketyre kurseve tashme Puka ka nxenes ne Medresen e Tiranes, Medresen e Shkodres si dhe student ne Universitetin BEDER.
     Hartimi i ketyre planeve ka bere qe shume te ri Pukjan te mbeshteten ne studimet e tyre brenda dhe jasht Shqiperise.
     Gjate vitit 2012-2013 ne Turqi do vazhdojne studimet mbi 6 Pukjan. Nje pjese e tyre vazhdojne studimet ne Medreset (Imam Hatib) si dhe disa Kurse. Po gjate ketij viti akademit  nje studente Pukjane vazhdon te ndjek studimet e larta ne Uludag Universitesi Ilahiyat Fakultesi fale mbeshtetjes se Shoqates V.H.K. Istanbul.
     Myftinia e rrethit Puke beson se me mbeshtetjen e KMSH arsimimi i rinise Pukjane me ritet dhe kulturen Islame do rritet edhe ne te ardhmen.
     Keto jane disa projekte qe Myftinia e rrethit Puke parashikon qe te zhvillohen nga viti 2013 deri ne vitin 2017.


No comments:

Post a Comment

Xhamit e Pukes

Note: Only a member of this blog may post a comment.