Wednesday, September 5, 2012

Njoftim: Regjistrimet e Haxhit 2012 prane Myftinise Puke.

Myftinia e rrethit Puke njofton te gjithe besimtaret Mysliman se Komuniteti Mysliman i Shqiperise eshte duke regjistruar haxhit per vitin 2012.

 Te gjithe te interesuarit duhet te bejne regjistrimin prane Myftinineve perkatese. Ne kete kuader Myftinia e rrethit Puke njofton besimtaret e rrethit te Pukes se jane duke u bere regjistrimet per haxhin 2012 cdo dite prane Xhamise se re Puke. Shuma per nje haxhi eshte 2500 euro. Personi qe deshiron te bej regjistrimit pervec shumes se sipershenuar duhet te plotesoj edhe formularin e Haxhit. Afati i fundit per regjistrim eshte date 25 shtator 2012.

Ne paken e Haxhit perfshihen:

-Transporti ajror vatje-ardhje
-Transporti me autobuz ne Meke dhe Medine
-Akomodimi ne hotel dhe ushqimi (mengjes dhe darke)
-Shoqerimi nga teologe dhe mjeke pergjate guides
-Kurbani, ihrami, numra telefoni, uje Zem Zem etj.

Po ashtu duhet te plotesoj:

-Pasaport e vlefshme jo me pak se 6 muaj. Personat qe nuk kane nenshtetesi shqiptare e shoqeruar me lejen e qendrimit e cila te jete e vlefshme jo me pak se 6 muaj.
-Fotografi pasaporte 2 cope
-Certifikate, deshmi qe verteton lidhjen e gjakut per femren qe jane nen 45 vjec.
-Vaksina kunder meningjitit, me afat jo me pak se 10 dite, dhe jo me shume se tre vjet.

Kontakt: Myftinia e rrethit Puke
Mob: 355685020099
e-mail: myftiniapuke@yahoo.com

Kontakt (KMSH): 355673048877
e-mail (KMSH): haxhi@kmsh.al


No comments:

Post a Comment

Xhamit e Pukes

Note: Only a member of this blog may post a comment.