Sunday, May 27, 2012

Njoftim: Mesime ne "Medresete" e Turqise


Zyra e Keshilltarit per ceshtje fetare prane Ambasades Turke ne Tirane njofton te gjithe te interesuarit se kan filluar rregjistrimet ne Medrsene "Mustafa Germirli " dhe ne Medresene "Fatih Anadolu" ne Stanboll. 

Keto Medrese cdo vit presin nxenes nga vende te ndryshme te cilet studiojne ne Turqi me bursa te ofruara nga Fondacioni Fetare i Turqise (Turkiye Diyanet Vakfi). Nxenesit qe duan te studiojne ne vitin shkollore 2012-2013 duhet te aplikojne ne kete faqe interneti: http://www.diyanet.org.tr/ 
ku lajmerimet jane ne gjuhet Turke, Arabisht dhe Anglisht. 
Data e fundit e aplikimit eshte 15 qeshor 2012. Duke qene se aplikimet do te behen online ne internet jane te sqaruara qarte ne faqen e internetit menyra e aplimit dhe programi i studimit.
Ky njoftim shperndahet fale bashkepunimit te : Kryesise se ceshtjeve fetare, Ministria e Arsimit, Fondacioni Fetar i Turqise. 
Njoftim u shperndare nga  Zyra Keshilluese pre ceshtjet fetare prane Ambasades Turke-Tirane.
Njoftimi publikohet per te gjithe nxenesit e interesuar per studime ne Turqi.

                                                                                             

No comments:

Post a Comment

Xhamit e Pukes

Note: Only a member of this blog may post a comment.