Pronat-Vakuf

Ketu do gjeni informacione mbi pronat "Vakuf" te

Myftinise se rrethit Puke

____________________________________________________________


Xhamia e Koder Hanit ne vitin 1916 Xhamia e Koder Hanit, Puke
Viti 2006
Xhamia e Koder hanit ne vitin 2006

Certifikata e Xhamise se Koder Hanit Puke.
Certifikuar ne vitin 2007Harta treguese e vendosjes se Xhamise se
re ne qytetin e Pukes.


Leja e dhene nga Bashkia e Pukes per ndertimin
e Xhamise se re ne qytetin e Pukes.Planimetria e vendosjes se objektit: Xhamia e Koder Hanit
Prona vakuf e Xhamise  se fshatit Qerret-Puke
Certifikuar ne vitin 2009.Fotografi e Xhamise se fshatit Qerret Puke
bere ne vitin 2007.
 Certifikata e Xhamise se fshatit Kabash-Puke.
Harta treguse e regjistrimit te Xhamise se fshatit Kabash-Puke.


Fotografi e Xhamise se fshatit Lajthize.
Viti 2007
Sipas te dhenave kjo Xhami eshte ndertuar ne vitin
1920 dhe hoxha i pare ka qene Murat Musa.

Planimetria e vendosjes se objektit:
Xhamia e fshatit Lajthize-Puke.Certifikata e Xhamise se fshatit Lajthize.
Certifikuar ne vitin 2007.
Xhamia e fshatit Kulumri.
Harta treguese e regjistrimit te kesaj xhamie, Prone vakuf e Myftinise se rrethit Puke.
Certifikata e regjistrimit te Xhamise se fshatit Kulumri.
Certifikim i bere ne vitin 2007


Hata treguese e regjistrimit te Xhamise se fshatit Iballe.

Certifikuar ne vitin 2003


Certifikata e Xhamise se fshatit Kryezi.
Harta treguese e regjistrimit te Xhamise se fshatit Kryezi-Puke.
Certifikata e Xhamise se fshatit Rrype-Puke.
 Harta treguese e regjistrimit te Xhamise
Puke.
Gjendja e Xhamise se fshatit Rrype-Puke
ne vitin 2007.

Varrezat e vjetra prane xhamise se fshatit Rrype-Puke.
Certifikata e Xhamise se fshatit Kulumri-Puke

Harta treguese e regjistrimit te xhamise ne fshatin Kulumri Puke.No comments:

Post a Comment

Xhamit e Pukes

Note: Only a member of this blog may post a comment.